Právna ochrana

DOORNET s.r.o. informuje, že obsah súčasných internetových služieb je chránený vlastníckym právom spoločnosti DOORNET s.r.o a ďalšími právami ochraňujúcim jej priemyselné a duševné vlastníctvo. Obsah tejto stránky nemôže byť obmieňaný, kopírovaný, reprodukovaný ani predaný bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti DOORNET s.r.o.

DOORNET s.r.o. nenesie zodpovednosť za neaktuálnosť, neúplnosť alebo chybnosť v obsahu poskytovaných internetových služieb. Takisto nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté stratou osobných údajov, možností či zisku pri používaní tejto internetovej stránky.

Použité znaky, logá a názvy boli použité len za informatívnym účelom.